PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Vyplněním kontaktních údajů a jejich odesláním souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 o ochraně osobních údajů se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společností AIR Consult CZ s.r.o., se sídlem Slovanská 169, 326 00 Plzeň k obchodním a marketingovým účelům společnosti.

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle výše uvedených zákonů o ochraně osobních údajů. AIR Consult CZ s.r.o. prohlašuje, že data shromážděná na základě tohoto systému neprodá, ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Na přání uživatele a bez udání důvodů jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.