GENERÁTORY DUSÍKU PSA

Pomocí generátorů dusíku je možné vyrábět dusík přímo v provozu 24 hodin denně. Jednoduchá manipulace oproti plynnému nebo tekutému dusíku uskladněnému v tlakových lahvích nebo skladovacích tancích, bez dalších nákladů na jejich pronájem a dopravu. Dusík vyráběný průmyslovými dusíkovými generátory PSA je inertní, čistý a suchý plyn  s rosnýkom bodem < - 40°C.

Použití dusíku ve výrobním procesu omezuje kontakt s kyslíkem. V důsledku toho je možné:

  • zabránit oxidaci kovů, polymerů, chemických prvků a potravin
  • snížit rizika požárů a explozí
  • zastavit množení bakterií ve farmaceutických produktech a potravinách

 Podrobnější informace o generátorech dusíku naleznete na http://bezoleje.cz/produkty/generatory-dusiku

Zaregistrujte se / Přihlašte se