Generátory dusíku

scrolline scrolline scrolline

Průmyslové generátory dusíku - maximální flexibilita pro specifické aplikace

Proč používat dusík?

Dusík vyráběný dusíkovými generátory PSA je inertní, čistý a suchý plyn (rosný bod < - 40°C).

Použití dusíku ve výrobním procesu omezuje kontakt s kyslíkem. V důsledku toho je možné:

 • zabránit oxidaci kovů, polymerů, chemických prvků a potravin
 • snížit rizika požárů a explozí
 • zastavit množení bakterií ve farmaceutických produktech a potravinách

Jak pracují dusíkové generátory PSA?

Nové dusíkové genrátory řady M-S-D jsou nejnovějším vývojem tradičních PSA systémů (systémy na principu dvoukolonové adsorpce) a umožňují nepřetržitou výrobu dusíku ze stlačeného vzduchu. Dusíkové generátory řady M-S-D se skládají z jednoho nebo více modulů dvou kolon plněných molekulárními síty nejvyšší kvality. Usušený a přefiltrovaný stlačený vzduch prochází kolonami, které se vzájemně střídají ve výrobní a regenerační fázi. Pro správnou funkci generátoru je nezbytné, propojit generátor s procesní směšovací nádobou.

Výhody použití dusíkových generátorů

 • výroba dusíku 24h denně
 • ekonomické: nízké energetické náklady: 0,30kW/h (čistota 99,5% , 8 barg). Bez nákladů na pronájem a dopravu plynného nebo tekutého dusíku v tlakových lahvích nebo skladovacích tancích
 • spolehlivé: minimum servisu, většinou se jedná o údržbu systému stlačeného vzduchu
 • jednoduché použití: stačí propojit generátor se stávajícím systémem stačeného vzduchu, zapojit do el. sítě a zapnout 

V jakých oborech se generátory dusíku používají?

 • potravinářský a nápojový průmysl - vinařství, balení potravin pomocí modifikované atmosféry za účelem prodloužení jejich trvanlivosti
 • lisování plastových hmot
 • elektronický průmysl, pájení elektronických komponent
 • kovoprůmysl - tepelná úprava kovů
 • lakování se stlačeným dusíkem
 • laserové řezání
 • petrochemický průmysl
 • chemický a farmaceutický průmysl, výzkum a vývoj