Sledování kvality

Splňujete vzrůstající požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu?

Zákazníci jsou nuceni kontrolovat stlačený vzduch a jeho kvalitu v pravidelných intervalech, protože nároky na kvalitu výroby a s tím spojené nároky na kvalitu stlačeného vzduchu se neustále zvyšují.

Podle odpovídajících norem musí být stlačený vzduch, který přijde do kontaktu s produktem nebo lidským organismem, trvale sledován.

Pro tato měření nabízíme odpovídající monitorovací techniku. Ať se jedná o on-line monitorování nebo dočasnou či jednorázovou kontrolu, nabízíme rozsáhlé portfolio takových výrobků, které splňují příslušné požadavky auditů na stlačený vzduch.

bekokatbekokatbekokat

Stavební řada OILGUARD II

Online měření obsahu zbytkového oleje

Pro stacionární účely

Model OILGUARD PRO

 

PARTICLEGUARD 

Stacionární měření pevných částic obsažených ve stlačeném vzduchu

 

Jednorázové sledování kvality stlačeného vzduchu

Analýza kvality stlačeného vzduchu prostřednictvím vzorků

Analýzy a zprávy od akreditované laboratoře

 

 
Stavební řada OILGUARD II
Měřidlo pevných částic PARTICLEGUARD
Sledování kvality