Sada v systaineru

Sledování kvality

Analýza kvality prostřednictvím vzorků odebraných ze stlačeného vzduchu.

Analýzy a zprávy od akreditované laboratoře.

Nabízíme rozsáhlé analýzy pro stanovení kvality.

Za tímto účelem od nás dostanete zapůjčenou sadu vybavení, se kterou můžete jednoduše sami vzorek na místě odebrat. Přesně definovaný postup zajistí správnost zjištění. Případně vše provedou naši technici.

Odpadají tak vysoké náklady za servisní návštěvy.

Následné vyhodnocení provede nezávislá akreditovaná laboratoř. Ta Vám dá informaci o kvalitě Vašeho média a usnadní příslušná opatření.

Dokumentace z detailní analýzy Vám poslouží jako základ pro periodické audity kvality.

Jedná se např. o tyto analýzy: Analýza tlakového rosného bodu, Analýza kyslíku, Analýza dusíku, Bakteriální analýza pitné vody nebo chladící kapaliny, Měření olejových par, Analýza kondenzátu, Analýza počtu mikroorganismů, Měření kvality stlačeného vzduchu a další.